Nr. 53 а.

Wędrówka
(Странствие)


Tęskno bracia rzucać niwy,
Gdzie nam płynął wiek szczęśliwy,
Gdzie rodzina
Nas wspomina,
Drogi każy kwiat.

Tęskniej jeszcze na swej ziemi -
Rzucać swojih nie ze swemi,
Iść na wieki
W kraj daleki,
Czekać lepszych lat.

Czekać myślą, duszą wrącą,
Aż i ztamtąd nas odtrącą.
Lub z dzikiemi
W spiekłej ziemi
Każą toczyć bój.

А tym gościom, со obficie
Dla nich dali krew i życie,
Miast nagrody
Bez swej szkody
Łez wyleją zdrój.

Gdzie my pójdziem, dla nas wszędzie
Droga cierniem słać się będzie;
Wichry, chmury
Rykną z góry
Nutę z naszych dum.

Lecz gdy chmury się otworzą,
Błysną dla nas jasną zorzą —
Z ich pościeli
Piorun strzeli,
Wiecie w jaki dom.

Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.


На мотив "Tam na błoniu błyszczy kwiecie".