Nr. 92 a.

W górę serca!
(Выше сердца!)

Słowa: Robotnik Michał od Bytomia

W górę serca, bracia mili,
W górę, w górę, każdej chwili!
Chociaż ciężki los nas gniecie,
Aleśmy tu żywi przecie!
Górne Ślązko jest, jak było,
I da Pan Bóg, będzie żyło!

Były czasy, żeśmy spali,
Więc też о nas napisali:
Żе Odraki lud zniemczały,
Z czego nam ubyło chwały.
Ale z tem tak źle nie było;
Żyje Ślązko, będzie żyło!

Wszak о Ślązku Bóg powiedział:
“Polski lud tam będzie siedział!”
Więc gdy Pan Bóg tak przeznaczył,
Któżby to wspak przeinaczył?
Takie Boskie nakazanie:
Wola Boża niech się stanie!

Zerwij z dębu gałąź małą,
Chuchaj, dmuchaj, oblep cała;
Próbuj czy się sosną stanie?
Czekaj — na niedoczekanie!
Во dąb dębem — sosna sosną,
W lato, jesień, zimą, wiosną!

Choć nam ciężko, to nie szkodzi,
Во ро różach nikt nie chodzi;
Mając dobrze w każdej chwili,
Wnet byśmy się rozpieścili;
Przez niedolę hartowniejsi,
Będziem pewni i mocniejsi!

Kochać Boga i swą ziemię
I współbraci, swoje plemię;
Działać szczerze, żyć przykładnie;
To szlachetnie, zacnie, ładnie!
Tak pragniemy, wspomóż Boże!
Bo, prócz Ciebie, któż pomoże?

A więc w górę, bracia mili,
Serca w górę, każdej chwili!
Gdy Bóg z nami: myśl wesoła
Niechaj nam rozjaśni czoła!
Górne Ślązko jest, jak było,
I da Pan Bóg, będzie żyło!

Twardzi byli cni ojcowie,
I my twardzi, со się zowie!
Błądzi ten, со ma nas z ciasta...
I tak dalej; na tem basta!
Во w Ślązku taka dusza,
Że choć umrze, to się rusza!

Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.


На мотив песни "Mazur" (Piękna nasza Polska cała...) на слова Винсента Поля, там же см. ноты. Является также и ответом на эту песню - цитирует ее фразу о том, что силезцы якобы онемечились, и опровергает ее.