Wszystko со nasze
(Все, что у нас есть)


Sł. Ignacy Kozielewski i Olga Drohanowska
Motyw: "Na barykady"

Wszystko, co nasze Polsce oddamy
W niej tylko życie, więc idziem żyć!
Świty się bielą, otwórzmy bramy,
Hasło wydane: wstań, w słońce idź.

Ramię pręż,
Słabość krusz,
Ducha tęż!
Ojczyźnie miłej służ!
Na jej zew, w bój czy trud
Pójdzie rad harcerzy polskich ród!

Czynem bogaci, myślą skrzydlaci
Z płomiennych serc uczyńmy grot.
Naprzód wytrwale! Śmiało! Zuchwale!
W podniebne szlaki skierujmy lot.

Ramię pręż...

Po ziemi naszej roześlem harcerzy,
Pobudką zagrzmią “Zbudź się, prawdzie służ!"
А wszystko wstanie, w krąg się rozszermierzy,
Ву Matkę Polkę osłonić wśród burz.

Ramię pręż...

W wolności życie, tylko w niej krok dumny,
Nic, że daleka - przecie dojdziem doń.
I przyjdzie chwila, pierwszy szereg z trumny,
W słońcu rozzłoci podniesioną skroń.

Ramię pręż...

Niech płoną serca! Niech płoną wici!
Od ócz płonących zginie nocny mrok.
Ujrzy Ojczyzna - w zwarte szyki zbici,
Idziem и rozkazem: “Czuwaj! Równaj krok!"

Ramię pręż...

“Matko idziemy! W tej nocy czuwamy!
Równamy błędy! Budzimy ze snów!
Przeciw Twej śmierci z nas sypiemy tamy -
Wytrwale czekaj, Matko, wskrześniesz znów!"

Ramię pręż...

Z przeszłości smutek dłonie nasze pęta,
Słabość zatruwa hańbą milion dusz.
Ale ze zgrozą targamy te pęta -
Toż hasło życia brzmi: “Twe smutki krusz!”

Ramię pręż...

Dotąd byliśmy żelazem... kajdany
Z niego kowano - my bądźmy jak stal!
W miecze przekujmy ten łańcuch z łez lany,
W miecze, jak krzywda ostre, polski żal.

Ramię pręż...

Naprzód! Z piosenką о kochanej ziemi
Idziem, jak fala, zalać polski świat,
Policzyć wszystkich, со nie są nam niemi,
Odtrącić wszystkich, kto nie jest nam brat.

Ramię pręż...

Baczność! Ojczyzna tego marszu słucha!
Równaj szeregi, czuj, prezentuj broń!
Król - Duch nas widzi - schyl sztandar przed Ducha,
Naprzód! Wysoko podnieś! Nieść wysoko skroń!

Ramię pręż...

Pieśń ta, dędąca od 1956 roku oficjalnym hymnem harcerskim, powstała w roku 1912, ale jej historia sięga końca XIX wieku. Otóż w latach 90. w środowiskach robotniczych zdobywała popularność pieśń Na barykady (ро raz pierwszy opublikowana na ulotce z okazji 1 maja 1897). Jej autorem (tekstu i muzyki) był prawdopodobnie Ignacy Rzońca, poeta i zesłanec syberyjski. Na przełomie XIX i ХХ wieku, а zwłaszcza w czasie wydarzeń rewolucyjnych 1905 roku, Na bargkady stała się powszechnym śpiewem walczących robotników. (W Syzyfowych pracach Stefana Żeromskiego bohater tej powieści, Radek, śpiewa refren Мłoty w dłoń, kujmy broń...)

W paźdzerniku 1911 roku ukazał się we Lwowie pierwszy numer czasopisma “Skaut", а w nim wiersz Ignacego Kozielewskiego, współtwórcy ruchu harcerskiego i redaktora tego pisma, Wszystko, co nasze, Ojczyźnie oddamy. Kilka miesięcy później druhna Olga Drohanowska, wówczas studentka lwowskiego konserwatorium muzycznego i członkini Naczelnej Komendy Skautowej, przysposobiła tekst Kozielewskiego dla potrzeb pieśni skautowskiej. Dokonała drobnych zmian w tekście, dopisałа refren “Ramię pręż, słabość krusz", а całоść zaadaptowała do melodii robotniczej pieśni Na barykady. Pół wieku później powiedziała: „Тę wspaniałą bojową pieśń śpiewał od roku 1905 cały bez przesady Lwów. Każdy andrus lwowski potrafił ją bezbłędnie odtworzyć... Idąc na zbiórkę zaczęłam myśleć о dopasowaniu do niej wiersza Kozielewskiego. Później dopisałam refren i pieśń była gotowa". Pełny tekst został wydrukowany po raz pierwszy we wrześniu 1912 roku, jako Marsz skautów. Z czasem tytuł zaczerpnięto и pierwszych słów pieśni.

***

Olga DROHANOWSKA-MAŁKOWSKA (1888-1979), pianistka, rzeźbiarka, poetka, organizatorka ruchu skautów we Lwowie. Stworzyła ośrodek harcerski w Cisowym Dworku (Sromowce), gdzie powstała eksperymentalna Harcerska Szkoła Pracy. Jest współautorką tekstu hymnu harcerskiego Wszystko, co nasze Polsce oddamy, do którego też zaadaptowała melodię z pieśni Na Barykady.

Ignacy KOZIELEWSKI, ps. “Starzeńczyk" (1882-1964), pedagog, publicysta, poeta, działacz harcerski, współtwórca skautingu polskiego, autor prac popularno-naukowych. Jego wiersz Wszуstko, co nasze, Оjczyźnie oddamy (1911) stał się podstawą do napisanego przez Olgę Drohanowską tekstu pieśni Wszystko, со nasze Роlscе oddamy (1912), późniejszego hymnu harcerstwa polskiego.

Ignacy RZOŃCA (1879-1910), autor wierszy politycznych, działacz robotniczy, członek SDKPiL, więzien i zesłaniec syberyjski. Przypisuje się jemu autorstwo pieśni robotniczej Na barykady (słowa i muzyka), z której melodia została przejęta do pieśni Wszystko, co nasze, późniejszego oficjalnego hymnu harcerskiego.

Wacław Panek. Hymny polskie. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997.С 1956 - официальный гимн харцеров (польских скаутов). Восходит к популярной с 1890-х гг. рабочей революционной песне Na barykady (см. также ее русскую версию), впервые опубликованной на листовке к 1 мая 1897 года. Автором ее слов и мелодии предположительно был Игнаций Жоньца (Ignacy Rzońca) - поэт и сибирский ссыльный. На грани XIX и XX веков, а особенно с началом революции 1905 песня Na barykady стала очень популярной. В октябре 1911 во Львове вышел первый номер журнала "Skaut" со стихотворением Wszystko, co nasze, Ojczyźnie oddamy Игнация Козелевского (Ignacy Kozielewski), редактора журнала и одного из основателей харцерского движения. Несколько месяцев спустя Ольга Дрохановская (Olga Drohanowska), студентка Львовской консерватории и член Верховного Скаутовского командования, подредактировала текст Козелевского и добавила припев, приспособив стихотворение к мелодии песни Na barycady. Впервые песня напечатана в сентябре 1912 под заглавием Marsz skautów.ВАРИАНТ

Wszystko со nasze


Wszystko со nasze, Polsce oddamy,
w niej tylko życie, więc idziem żyć!
Świty się bielą, roztwórzmy bramy,
hasło wydane: Wstań, w słońce idź!

Ramię pręż, slabość krusz,
ducha tęż, Ojczyźnie miłej służ!
Na jej zew w bój czy trud
pójdzie rad harcerzy polskich ród,
harcerzy polskich ród!

Czynem bogaci, myślą skrzydlaci,
z płomiennych sere więc uczyńmy grot.
Naprzód wytrwale, śmiało, zuchwale,
W podniebne szlaki skierujmy lot.

Ramię pręż, slabość krusz...

Po ziemi naszej roześlem harcerzy,
pobudką zabrzmi: “Zbudź się! Prawdzie sluż!"
I wszystko wstanie w krąg się rozszermierzy,
by Matkę Polskę chronić od burz.

Ramię pręż, slabość krusz...

1912

О mój rozmarynie. Śpiewnik 1914-1939 / Wybór i opracowanie Marek Sart. Wydawnictwo Fuga, Warszawa, 1988