Zmarł biedaczysko
(Умер бедняга)


Zmarł biedaczysko w szpitalu polowym
wczoraj był żołnierz, dziś trup.
Czeka go pogrzeb z honorem wojskowym,
czeka gotowy już grób.

А gdy opuszczał swą wioskę rodzinną
matuś tonęła we łzach.
А gdy sie żegnał z kochaną dziewczyną,
ta rozpaczała, aż strach.

Już ciebie trębacz nie wezwie do boju
nadszedł już cierpień twych kres.
Jeno twa luba nie zazna spokoju,
matce nie otrze nikt łez.

Dwa ostatni wierszy bis
О mój rozmarynie. Śpiewnik 1914-1939 / Wybór i opracowanie Marek Sart. Wydawnictwo Fuga, Warszawa, 1988


Польский вариант популярной в первые годы XX века русской песни "Умер бедняга" композитора Якова Пригожего (на основе стихотворения Константина Романова "Умер", 1885). Ее самой известной исполнительницей была Надежда Плевицкая.