Nr. 93 а.

Z tej tu strony Wisły
(Krakowiak)
С этой стороны Вислы
(Краковяк)

Z tej tu strony Wisły,
Jak i z tamtej strony
Ziemia nasza polska
I polskie zagony.

Ziemia nasza polska
Jest krwią przesiąknięta,
Kochajmy ją bracia,
Во to ziemia święta.

Во to ziemia święta
Od Boga nam dana
I krwią naszych Ojców
Nieraz poświęcana.

W każdem ziarnku zboża
I w każdej roślinie
Taż sama krew polska,
Со i w żyłach płynie.

Taż to każdy Polak
W swą ziemię wcielony,
Krwią swoją i sercem
Jest dla jej obrony.

Kocha też Ojczyznę
Ze serca całego,
Jakże nie ma kochać? —
Kiedy to krew jego.

Więс choćby się Moskal
Postawił na głowie,
Będziem mieli Polskę
Jak nasi Ojcowie.

Jak nasi Ojcowie,
Jak nasze Pradziady,
Będziem mieli Polskę
Bez kłotni i zwady.

Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.


На мотив "Płynie Wisła, płynie" (там же см. ноты).