Piosenka Szturmowa "Parasola"
("Chłopcy silni jak stal...")
Штурмовая песенка батальона "Парасоль"
("Хлопцы сильны, как сталь...)

Słowa: Józef Szczepański "Ziutek"

Chłopcy silni jak stal,
Oczy patrzą się w dal:
Nic nie znaczy nam wojny pożoga!
Hej sokoli nasz wzrok,
W marszu sprężysty krok
I pogarda dla śmierci i wroga.
Gotuj broń,
Naprzód marsz
Ku zwycięstwu!
W górę skroń!
Orzeł nasz
Lot swój wzbił!

Chłopcy silni jak stal, oczy patrzą się w dal,
Hej do walki nie zabraknie nam sił! (bis)

Godłem nam Biały Ptak,
A "Parasol" to znak,
Naszym hasłem piosenka szturmowa!
Pośród kul, huku dział,
Oddział stoi jak stał,
Choć poległa już chłopców połowa.

Dziś padł on,
Jutro - ja,
Śmierć nie pyta.
Gotuj broń!
Krew Ci gra
Boju zew!
Chłopcy silni jak stal,
Oczy patrzą się w dal,
A na ustach szturmowy nasz śpiew!

A gdy miną już dni
Walki, szturmów i krwi,
Bratni legion gdy wreszcie powróci,
Pójdzie wiara gromadą
Alejami z paradą
I tę piosenkę szturmową zanuci!

Panien rój
Kwiatów rój
I sztandary
Równy krok,
Śmiały wzrok,
Bruk aż drży -
Alejami z paradą, będziem szli defiladą,
Z wolną Polską, co wstała z naszej krwi!


Piosenka powstała ok. 9.VIII.1944 na Starym Mieście. Napisał ją pchor. "Ziutek" - Józef Szczepański, żołnierz 1. kompanii baonu AK "Parasol".

Pieśni Powstania Warszawskiego


Песня Варшавского восстания 1944 г. Появилась примерно 9 августа 1944 в Старом Городе. Написал ее "Жютек" (Юзеф Шчепаньский), подхорунжий 1-й роты батальона Армии Крайовой "Парасоль", на мотив советской песни "Если завтра война" (1937, там же см. ноты).

Фонограмму с фоторядом см., например, http://www.youtube.com/watch?v=RXIOkdJJlwg.Значок "Парасоля"

Юзеф Шчепаньский «Жютек» (1922-1944)
Józef Szczepański "Ziutek" (1922-1944)
Юзеф Шчепаньский "Жютек"Подстрочный перевод

Штурмовая песенка батальона "Парасоль"

("Хлопцы сильны, как сталь...)

Хлопцы сильны, как сталь,
Глаза смотрят в даль:
Нипочем нам пожар войны!
Эй, соколиный наш взгляд,
В марше упругий шаг,
И презрение к смерти и врагу.
Готовь оружие,
Марш вперед
К победе!
Выше голову!
Наш орел
Взвил свой полет!

Хлопцы сильны, как сталь, глаза смотрят вдаль,
Эй, для битвы не занимать нам сил! (2 р.)

Герб наш - Белая птица,
А "Зонт" – наш знак,
Наш девиз – штурмовая песня!
Среди пуль, грохота орудий,
Отряд стоит, как стоял,
Хотя полегла уже половина хлопцев.

Сегодня пал он,
Завтра – я,
Смерть не спрашивает.
Готовь оружие!
Кровь играет
Боевой клич!
Хлопцы сильны, как сталь,
Глаза смотрят в даль,
А на устах наш штурмовой напев!

А когда минуют уже дни
Борьбы, атак и крови,
Когда вернется, наконец, братский легион,
Пойдут ребята толпой
По аллеям парадом
И запоют эту штурмовую песню!

Море женщин,
Море цветов
И знамена.
Ровный шаг,
Смелый взгляд,
Аж дрожит мостовая -
По аллеям парадом будем дефилировать,
С вольной Польшей, что встала из нашей крови!

Перевод Павла Шехтмана, 5.08.2008