Dorota
(Дорота)


Słowa i muzyka: Jerzy Dargiel "hm Henryk"

Kiedy drogą szła piechota,
To z uśmiechem swym Dorota
Otworzyła szerzej wrota,
W pierwszej czwórce poszła w świat.
I jak stoi gdzieś w żołnierskiej
Starodawnej tej piosence,
To dziewczęce swoje serce
W Agrykoli dała nam.

Bo Dorota roześmiana
Ma dla wszystkich jasny wzrok,
Przed Dorotą rozkochaną
Wiara daje równy krok.
Przed Dorotą, przed Dorotą
Baczność i na prawo patrz!
A gdy skinie główką złotą,
W piekło, w ogień za nią skacz!

Agrykoli stromą drogą,
Oko w oko stając z wrogiem,
Dziś szeregi idą młode,
By Ojczyźnie służyć krwią.
Od pomnika króla Jana
Idzie wiara nasza szara,
Śpiewa w wieczór, śpiewa z rana
O Dorocie piosnkę swą.

Bo Dorota roześmiana...


Muz. i sł. Jerzy Dargiel "hm Henryk". "Dorota" to kryptonim jednej z klas Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty Szarych Szeregów - "Agricola". Autor piosenki - Jerzy Dargiel [1917-1973] w czasie okupacji był nauczycielem języka polskiego i śpiewu, ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty "Agricola" w stopniu plutonowego podchorążego, następnie otrzymując nominację na podporucznika. W Powstaniu Warszawskim pod pseudonimem "hm Henryk" walczył w batalionie "Parasol".

Pieśni Powstania Warszawskiego


Песня Варшавского восстания 1944 г. Музыка и слова Ежи Даргеля "Харцмейстер Хенрык". "Дорота" - криптоним одного из классов Школы подхорунжих резерва пехоты "Серых шеренг" - "Агрикола". Автор песни Ежи Даргель (1917-1973) в период оккупации был учителем польского языка и пения, окончил Школу подхорунжих резерва пехоты "Агрикола" в звании взводного подхорунжего, затем получил назначение на подпоручика. В восстании под псевдонимом "Харцмейстер Хенрык" сражался в батальоне "Парасоль".


Подстрочный перевод:

Дорота

Когда дорогой шла пехота,
То с улыбкой своей Дорота
Отворила шире ворота,
В первой четверке пошла в свет.
И как сказано где-то в солдатской
Стародавней той песне,
Свое девичье сердце
В Агриколе дала нам.

Ведь смеющаяся Дорота
Дарит всех ясным взглядом,
Перед любимой Доротой
Парни ровно печатают шаг.
Перед Доротой, перед Доротой
Смирно и равнение направо!
А когда кивнет золотистой головкой,
В пекло, в огонь за нее прыгай!

На крутой дороге Агриклы,
Лицом к лицу стоя с врагом,
Сегодня идут молодые шеренги,
Чтобы Отчизне послужить кровью.
От памятника королю Яну
Идут наши серые ребята,
Поют вечером, поют утром
Свою песенку о Дороте.

Ведь смеющаяся Дорота...

Перевод Павла Шехтмана, 22.8.2008


И как сказано где-то в солдатской / Стародавней той песне... - имеется в виду популярная песенка Михала Желиньского "Сердце в ранце" ("Serce w plecaku"), в которой девичье сердце улетает вслед за уходящим войском. Песенка эта существует и в русских версиях.