Marsz załogi Elektrowni
(Марш работников электростанции)


Autor nieznany
Na melodię "Maszerują strzelcy, maszerują"

Bez oznak, bez szarży, lecz szary nasz strój,
Żar maszyn nam tylko przyświeca,
Robotnik, jak żołnierz, gotowy na bój!
Na bój! Elektrowni forteca!

Robotnik, jak żołnierz, gotowy na bój!
Na bój! Elektrowni forteca!

Na pierwszej reducie kominów trwa rząd,
Do pracy nas twardej podnieca,
To walka straszliwa, ogniowy nasz front –
Nasz front – Elektrowni forteca!

Dla Ciebie, Warszawo, dla ran Twych i łez –
to hasło żar w sercach nam wznieca,
Dla Ciebie, Warszawo, wytrwamy po kres!
Nasz front – Elektrowni forteca!

Dla Ciebie, Warszawo, wytrwamy po kres!
Nasz front – Elektrowni forteca!

Sierpień 1944

Pieśni Powstania Warszawskiego


Анонимная песня Варшавского восстания, написана в августе 1944 г. на мелодию популярной песни на слова и музыку Леона Лускино "Пехота" ("Маршируют стрелки, маршируют...", ок. 1918, там же см. ноты).


Подстрочный перевод:

Марш работников электростанции


Без эмблем, без званий, лишь серая наша одежда,
Светит нам только жар машин.
Работник, как солдат, готов к бою!
На бой, крепость электростанции!

Работник, как солдат, готов к бою!
На бой, крепость электростанции!

На первом редуте тянется ряд труб,
Поднимает нас на суровую работу,
Это страшная борьба, наш огневой фронт,
Наш фронт – крепость электростанции!

Ради тебя, Варшава, ради ран Твоих и слез -
Этот девиз жар в сердцах нам разжигает,
Ради тебя, Варшава, будем держаться до конца!
Наш фронт – крепость электростанции!

Ради тебя, Варшава, будем держаться до конца!
Наш фронт – крепость электростанции!

Перевод Павла Шехтмана, 12.8.2008