Wolność przynieść Ojczyźnie chcąc...
(Свободу принести Отчизне желая...)


Wolność przynieść Ojczyźnie chcąc - szli Polacy na bój
Dając życie młodzieńcze swe - na tułaczkę, na znój
Pożegnania, rozstania dni - dziewczę piękne jak kwiat
Z bólem serca żegnała mnie - kiedym ruszał hen w świat

Płakała biedna w ramionach mych - cała drżąca od łez
Czy rozstanie konieczne jest? Czy konieczny jest kres?
Przy mnie stała najdroższa ma - cicho szeptała mi
Czekać będę na ciebie - serce skradłeś mi ty

Nie ma skargi rozstania ból - skuwa serce jak stal
Pociąg z głuchym łoskotem kół - pędził już w siną dal
Biała ręką z daleka już - pożegnanie mi śle
Potem postać dziewczyny mej ginie we mgle

Noc frontowa, jesienna noc- nieustanny kul świst
A wśród nocy jesiennej tej - czytam najdroższy list
Wiem, ze czeka dziewczyna ma - tchnie miłością z jej słów
Kiedy wrócisz kochany mój - kiedy ujrzę cię znów?

Ze wspomnienij poetki Honoraty Banach ze wsi Chłaniów w powiecie zamojskim, uczestniczki konspiracji; piosenki nauczył kolega z konspiracji w 1939 roku - Из воспоминаний поэтессы Хонораты Банах из деревни Хланюв замойского уезда, участницы подполья; песенке научил колега по подполью в 1939 году

http://horajec.republika.pl/okup43.htmlHonorata Banach


На этот же мотив поется более поздняя советская песня "Огонек" ("На позицию девушка провожала бойца...") на слова Исаковского (Исаковский в 1942 году написал стихотворение, а песней оно стало стихийно). Источником мелодии "Огонька" иногда называют танго Ежи Петерсбурского "Już nigdy", но у этого танго мелодия хоть и похожая, но всё же другая. Так что, видимо, и "Огонек" и "Wolność przynieść Ojczyźnie" поются на мелодию какого-то другого польского танго.


Подстрочный перевод:

Свободу принести Отчизне желая

Свободу принести Отчизне желая, шли поляки на бой,
Отдавая жизни юные свои — на скитания, на зной.
Прощания, разлуки дни — девушка прекрасная, как цветок,
С болью в сердце прощалась со мной, когда уходил в странствия.

Плакала бедняжка в объятьях моих — вся дрожа от слез.
Так ли неизбежна разлука? Так ли неизбежна граница?
Рядом стояла самая дорогая моя, тихо шептала мне:
«Ждать буду тебя — сердце у меня ты украл».

Я не жалуюсь, боль расставания сковывает сердце, как сталь.
Поезд с глухим грохотом колес умчался уже в синюю даль.
Белая рука уже издалека прощание мне шлет,
Потом образ девушки моей тает во мгле.

Ночь фронтовая, осенняя ночь — непрерывный пуль свист.
А среди ночи осенней этой читаю самое дорогое письмо.
Знаю, что ждет девушка моя — веет любовью от ее слов.
«Когда вернешься, любимый мой? Когда увижу тебя вновь?»

Перевод a-pesni, 6.12.2008


WARIANT

Wolność przynieść Ojczyźnie


Wolność przynieść Ojczyźnie chcąc,
Szli Polacy na bój,
Dając życie młodzieńcze swe,
Szli na tułaczkę, na znój.

Pożegnania, rozstania, łzy,
Dziewczę cudne jak kwiat,
Z bólem serca żegnała mnie,
Kiedy ruszałem w świat.

Noc frontowa, jesienna noc,
Bezustanny kul świst,
A wśród nocy jesiennej tej,
Czytam najdroższy list.

Wiem że czeka dziewczyna ma,
Tchnie miłością z jej słów
"Kiedy wrócisz, kochany mój?
Kiedy ujrzę cię znów?"

Tak jak mara, jak straszny sen
Minął złowrogi czas,
Polska wolna, swobodna już,
Nad nią sztandarów las.

W oczy patrzę dziewczynie mej,
Czytam miłość bez słów,
Spijam słodycz z dziewczęcych ust,
Wrzesień kwitnie nam znów.

Z fonogramu Kapely Czerniakowskiej - http://www.youtube.com/watch?v=klJcMviVorw


Подстрочный перевод:

Свободу принести Отчизне желая

Свободу принести Отчизне желая,
Шли поляки на бой,
Отдавая жизни юные свои,
Шли на скитания, на зной.

Прощания, разлуки, слезы,
Девушка, чудесная, как цветок,
С болью в сердце прощалась со мной,
Когда уходил в странствия.

Фронтовая осенняя ночь,
Непрерывный пуль свист,
А среди ночи осенне этой
Читаю самое дорогое письмо.

Знаю, что ждет девушка моя,
веет любовью от ее слов.
«Когда вернешься, любимый мой?
Когда увижу тебя вновь?»

Как кошмар, как страшный сон
Минул зловещий час,
Польша свободна, свободна уже,
Над ней флагов лес.

Перевод a-pesni, 6.12.2008