ОЙ, ЛЯЦЕЛI ГУСI З БРОДУ

Ой, ляцел гусi з броду,
Скалацiлi ў рэчцы воду.

Пакуль вада чыста стала,
Я з Раманам пастаяла.

Як стаў Раман жартавацi,
З вёдзер воду вылiвацi.

- Раман, Раман, Раманiку,
Пусцi мяне да домiку.

Я не родну маму маю,
Будзе бiцi - добра знаю.

Не так бiцi, як карацi
I шэльмаю называцi:

- Дзе ж ты, шэльма, валачылась,
Што вячэра ўжо зварылась.

- Цяпер, мама, прызнаюся,
Што з Раманам кахаюся.

Ён высокi, а я нiзка,
Будзе ў нас радзiма блiзка.

Ён багаты, а я бедна,
Будже пара адпаведна.

Ён чарнявы - я бялява,
Будзе пара кучарава.

Каждое двустишие поется дважды
Такун Ф.И. Славянский базар. М.: Современная музыка, 2005.