A-PESNI песенник анархиста-подпольщика

БЕЛОРУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ - БЕЛАРУСКІЯ НАРОДНЫЯ ПЕСНІ


БЕЛОРУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ
БЕЛАРУСКІЯ НАРОДНЫЯ ПЕСНІ


Также некоторые авторские песни, ставшие народными


А ў полi вярба
А ў полi вярба нахiлёная
А за нiвамi
А мой мiлы захварэў

Бывайце здаровы (И. Любан - А. Русак)
Ванечка-Ванюша
Ванька
Выйшла замуж маладою

Гарнi, гарнi бульбу з печы
Грымата
Грэчанiкi

Дробна-драбнiца

Ехаў Ясь на канi

Запражыце сiвых коней
Звiняць звонычкi

Кацiлася чорна галка
Касiў Ясь канюшыну

Лявонiха
Ляснiк

Мацi, мая мацi

Наш край
Ночка цёмная

Ой, вецер вее, навiвае
Ой, дубе, мой дубе
Ой, капуста ды рассада
Ой, ляцелi гусi з броду
Ой, музыкi
Ой, пайду я ў лес по дровы
Ой, рэчанька, рэчанька
Ой, у лузе
Ой, чые то гусi

Перапёлачка
Прымакi
Прышоў на вяселле наш сваток

Сам не знаю, не ведаю
Сказаў, як звязаў
Стукалка

Ў агародзе верба расла

У зялёную дуброву

Хацела ж мяне мацi замуж аддацi
Хлопец пашаньку пахае

Цвiце церам
Цячэ рэчанька

Чаму ж мне не пець
Чарка на пасашок

Шумяць вербы
Шэрая лашадачка

Я ў калгасе раблю
Явар з калiнаю (Ю. Семеняка - Я. Купала)
Як было у мацi
Як пайду я па-над лугам
Янка


dzanni@gmail.com