1864

Jeszcze Polska nie zginęła,
Во Warszawa żyje!
I śmierć, czego nie poczęła,
Grobem nie pokryje.

Naprzód, rodacy,
Przyszedł dzień rozprawy!
А hasłem do pracy:
Bóg i krew Warszawy!

Jeszce walka nie skończona
Nie strwożeni klęską,
Gdyby płomień z gruzów łona,
Błyśniemy zwycięsko!

Póki Bóg i wiara,
Póki szabla stara,
Póki krwi nie braknie
Рóty wrogom wara!

Póki stoją dumne Tatry,
Póki Wisła płynie,
Póki w stepie huczą wiatry
Polska nie zaginie!

Naprzód, rodacy i t. d.

Niechaj Moskal się wysila,
Niech się Prusak sroży -
Złamać może nas zła chwila,
Lecz przyjdzie sąd Boży!

Póki Bóg i wiara i t. d.

Му szerokich ziem dziedzice,
W dziejach — Polski prawa!
Ро dwa morza jej granice,
А w gniazdach jej sława!

Naprzód, rodacy i t. d.

Były grzechy — były skruchy
I straszne cierpienia -
Hejże bracia! w niebo duchy!
Bóg nie jest z kamienia!

Póki Bóg i wiara i t. d.

Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944. Nr. 10f.


Песня Январского восстания 1863-1864 гг. (Powstanie Styczniowe) на основе "Мазурки Домбровского" (1897).