Bartosz Głowacki
(Бартош Гловацкий)


Słowa: Wincenty Pol

Неj, tam w karczmie za stołem
Siadł przy dzbanie Jan stary;
Otoczyli go kołem,
On tak mówił do wiary:

«Ja mówiłem wam nieraz,
Że dziś zuchów już mało,
Wiara bracia, żle teraz,
Dawniej lepiej bywało.

«Za mych czasów to słynął
Kum Bartłomiej Głowacki:
Od Moskali on zginął,
Oj to Krakus był gracki!

«Во czy w karczmie, czy w domu,
Czy to taniec, wesele,
Nie dał bruździć nikomu,
Wszędzie sam był na czele.

«Jak na wroga zwołali
Wiarę z naszych powiatów,
Myśmy bili Moskali
Bez pornocy magnatów.

«Po szeregach jaśniały
Kierezyje, czapeczki,
Do każdego się śmiały,
Kieby ładne dzieweczki.

«А Bartosz nad wszystkiemi
Jaśniał jak dąb wspaniały,
Во w krakowskiej tej ziemi
Nikt nie dorósł mu chwały!

«Raz pamiętam z wieczora
W Racławicach stoimy,
Wtem coś miga z za bora,
I Moskali widzimy.

«Jak Kościuszko ich zoczył,
Kazał bębnić na bitwę,
Wtem Głowacki poskoczył
А miał kos jak brzytwę.

«Hań za borem armaty
Bronił oddział kozacki,
Poczekajcie psu braty!
Krzyknął Bartosz Głowacki.

«Jak wziął machać, wywijać,
My też obces na wrogi
Dalej ranić, zabijać,
Aż Moskale het w nogi!

«Het! przez pola, przepaście,
Uciekali jak wściekli,
Myśmy harmat dwanaście
Do Kościuszki przywlekli.

«Jak się zeszli wodzowie,
Bartosza przywitali,
I pili jego zdrowie,
l serdecznie ściskali.

«Ja mówiłem wam nieraz,
Że dziś zuchów już mało;
Wiara bracia, żle teraz,
Dawniej lepiej bywało!»

Gdy to wyrzekł Jan stary,
Zapał w oczach mu błysnął,
Wspomniał sobie wiek jary,
Starą kosę uśisnął...

Młodzież kubki nalała,
Wychyliła je duszkiem;
«Оtо zuchy!» krzyczała,
«Nasz Głowacki z Kościuszkiem!»

Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944. Nr. 15а.


Песня на слова Винсента Поля (Wincenty Pol, 1807-1872), участника Ноябрьского восстания 1830-31 гг. (Powstanie Listopadowe). В песне старый Ян, участник восстания Тадеуша Костюшко 1794 г., рассказывает молодежи о битве под Рацлавицами и ее герое Бартоше Гловацком, который бросился в атаку на пушки во главе отряда косиньеров (крестьян-повстанцев, вооруженных косами). Мелодия (nuty) - см. песню "Krakusy".

Повстанческий сборник Винсента Поля "Песни Януша" вышел в Париже в 1835 г. с фиктивной датировкой 1833-м годом. Сборник включил 51 стихотворение, посвященное Ноябрьскому восстанию. Эти стихи Винсент Поль начал писать, вероятнее всего, еще в дни восстания и продолжил в эмиграции. В дальнейшем многие были положены на музыку и стали популярными песнями. Сам Винсент Поль сражался в восстании как подхорунжий 10 полка литовских уланов, награжден орденом Virtuti Militari и повышен до подпоручика.


Ноябрьское восстание 1830-1831 гг. в Польше
(Powstanie Listopadowe)


В 1829-30 гг. по Европе прокатилась волна восстаний: в 1829 г. Греция добилась автономии от Турции, 1830 г. - июльская революция в Париже и бельгийское восстание против голландского господства.

29 ноября 1830 г. в Варшаве группа повстанцев из Школы пехотных подхорунжих во главе с подпрапорщиком Петром Высоцким атаковала резиденцию наместника Польши великого князя Константина Романова, но князю удалось бежать. В городе установилась диктатура генерала Юзефа Хлопицкого. 13 декабря 1830 г. сейм призвал к народному восстанию, однако Хлопицкий отказался подписать призыв. 25 января 1831 г. сейм объявил об отмене подчинения Польши русскому императору.

Польша (та ее часть, что входила в состав Российской империи) имела на тот момент самостоятельную регулярную армию численностью 27 тыс. человек при 97 орудиях. После мобилизации армия выросла до 57 тыс. человек и 140 орудий. Российский император Николай I двинул против Польши армию в 115 тыс. человек при 336 орудиях. 26 мая 1831 г. польские войска были разбиты под Остролекой, от польской армии осталось 52 тыс. 6 сентября пала Варшава. Основная часть сохранившихся польских войск 5 октября ушла в Пруссию. До 9 октября сопротивлялся Модлин, до 21 октября - Замостье. После разгрома восстания началась "Великая эмиграция" - порядка 8-9 тыс. поляков покинули край.