Dalej bracia do bułata
(Давай, братья, к булату)


muzyka: ludowa
słowa: Rajnold Suchodolski

Dalej bracia do bułata
wszak nam dzisiaj tylko żyć,
pokażemy, że Sarmata
umie jeszcze wolnym być.

Długo spała Polska święta,
długo biały orzeł spał;
lecz się zbudził i pamięta,
że on kiedyś wolność miał.

Śmiałem skrzydłem on poleci
przez szczęk mieczów i kul grad,
za nim, za nim polskie dzieci,
tylko w zgodzie, zа nim w ślad.

Będziem rąbać, będziem siekać,
jak nam miły Bóg i kraj;
dalej bracia а nie zwlekać
z naszej Polski zrobim raj.

W szlachetnej młodości żyle
staropolska płynie krew,
ufność, bracia w naszej sile,
а wolności wzrośnie krzew!

Wiwat gwardia narodowa,
wojsko polskie, tobie cześć!
Bądź gotowe, bądź gotowe,
za Ojczyznę życie nieść!

Dwa ostatni wierszy bis
О mój rozmarynie. Śpiewnik 1914-1939 / Wybór i opracowanie Marek Sart. Wydawnictwo Fuga, Warszawa, 1988


Песня Ноябрьского восстания 1830-1831 гг. (powstanie listopadowe, 29.11.1830 - 21.10.1831). Музыка народная, слова поэта Райнольда Суходольского (1804-1831), который в этом восстании погиб. Он же автор песен "Witaj, majowa jutrzenko" (на популярную мелодию тех лет, предположительно, авторства Фредерика Шопена), "Polonez Koscsuszki" (на мелодию Тадеуша Костюшки), "Marsz na cześć obrońców Ojczyzny" (на мелодию марша Понятовского) и "Biała chorągiewka".


ВАРИАНТ

Nr. 10 a.

Śpiew rewolucyjny z r. 1830

Słowa: Rajnold Suchodolski

Dalej bracia do bułata
Wszak nam tylko dzisiaj żyć;
Pokażemy, że Sarmata,
Jeszcze wolnym umie być.

Matkę straciwszy,
Żal nam właściwszy,
Ale my śpiewamy,
Bo nadzeję mamy.

Długo spała Polska święta,
Długo Orzeł biały spał;
Lecz się zbudził i pamięta,
Że on niegdyś wolność miał.

Matkę straciwszy i t.d.

Śmiałem skrzydłem on poleci,
Przez szczęk mieczów i kul grad;
Za nim! za nim! Polskie dzieci,
Tylko w zgodzie zа nim w ślad.

Matkę straciwszy i t.d.

Będziem rąbać, będziem siekać,
Jak nam miły Bóg i kraj;
Dalej bracia, а nie zwlekać,
Z naszej Polski zrobim raj!

Matkę straciwszy i t.d.

Już złodzieje i tyrany
Na piekielny poszli brzeg,
I Moskalom zarzedany,
Ziemię gryzie zdrajca szpieg.

Matkę straciwszy i t.d.

W szlachetnej młodości żyle
Staropolska płynie krew.
Ufność bracia, w naszej sile,
A wolności wzrośnie krzew.

Matkę straciwszy i t.d.

Wiwat gwardya narodowa,
Wojsko polskie tobie cześć.
Bądź gotowe, bądź gotowa,
Za Ojczyznę życie nieść.

Matkę straciwszy i t.d.

Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.