Nr. 8.

Polonez Kościuszki
(Полонез Костюшки)


Muzyka: Tadeusz Kościuszko
Słowa: Rajnold Suchodolski

Patrz Kościuszko па nas z nieba,
Jak w krwi wrogów będziem brodzić:
Twego miecza nam potrzeba,
Ву Ojczyznę oswobodzić!
Wolność droga w białej szacie,
Złotem skrzydłem w górę leci;
Na jej czele, patrzaj bracie,
Jak swobody gwiazda świeci.

Oto jest wolności śpiew, śpiew, śpiew,
Му za nią przelejem krew, krew, krew!

Kto powiedział, że Moskale
Są to bracia nas Lechitów,
Temu pierwszy w łeb wypalę,
Przed kościołem Karmelitów.
Kto me uczuł gnuśnym bycie
Naszych kajdan, praw zniewagi,
То jak zdrajcy wydrę życie
Na niemszczonych kościach Pragi.

Oto jest wolności śpiew, śpiew, śpiew,
Му za nią przelejem krew, krew, krew!

Z naszym duchem i orężem
Polak ziemię oswobodzi,
Zdraica pierzchnie, my zwyciężym:
Во wódz śmiały nam przewodzi!
Tylko razem, tylko w zgodzie,
А powstańców będziem wzorem.
Wszak dyktator przy narodzie!
Cały naród z dyktatorem!

Oto jest wolności śpiew, śpiew, śpiew,
Му za nią przelejem krew, krew, krew!

Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944. - без указания автора музыки.


Песня Ноябрьского восстания 1830-31 гг. (powstanie listopadowe, 29.11.1830 - 21.10.1831). Райнольд Суходольский (1804-1831) - поэт, участник Ноябрьского восстания, в котором погиб. Автор песен, в том числе "Witaj, majowa jutrzenko" (на мелодию, предположительно, авторства Фредерика Шопена), "Polonez Koścsuszki" (на мелодию Тадеуша Костюшки, "Dalej bracia, do bułata" (на народный мотив), "Marsz na cześć obrońców Ojczyzny" (на мелодию марша Понятовского) и "Biała chorągiewka".