Nr. 32 а.

Do broni hej!
(Hymn francuski narodowy)
К оружию, эй!
(Французский национальный гимн)

Słowa i muzyka Rougeia de L'Isle
Tłum. E. Porębowicz

Do broni hej! Ojczyzny dzieci!
Czas wieńcem chwały ubrać skroń!
Patrzcie, jak krwią ten sztandar świeci,
Który tyranów trzyma dłoń.
Który tyranów trzyma dłoń.
Słyszycie, jak żołdaków hordy,
W nieludzkich wrzasków wyją ton,
Nie szczędząc waszych cór i żon,
W obliczu waszem sieją mordy?

Do walki, ludu, stań!
Mąż z mężem, z bronią broń,
Na bój, na bój -
Nieczysta krew
Niech wsiąknie w waszą błoń!

Cóż chce służalczy tłum i zmowy
Ludzi, со zdradę wszędzie ślą.
I łańcuch bańby już gotowy,
Czyjże kark nim skrępować chcą?
Czyjże kark nim skrępować chcą?
Wstyd nasz, Francuzi, czy czujecie?
Czy wasza krew nie burzy się,
Żе tyran wolnych wtłoczyć chce
Pod jarzmo, со niewolnych gniecie?

Do walki, ludu, stań i t. d.

Со? Stopa obcych najezdników
Ma skalać siędzib naszych próg?
Świeży kwiat naczych wojowników
Ledz ma od miecza podłych sług?
Ledz ma od miecza podłych sług?
Przebóg! żołdacka dłoń skalana
Ма karki nasze w jarzmo wbić,
А jeśli nam pozwolą żyć,
Maż to być łaską sług tyrana?

Do walki, ludu, stań i t. d.

Biada despotom, zdrajcom biada,
Zadrżyj, о hańbo naszych dni!
Przez was Ojczyzna kona blada,
А ojcobójstwo woła krwi!
А ojcobójstwo woła krwi!
Wojaków dość by was wyparli,
А jeźli zginie młodsza brać,
То Francya każe zmarłym wstać,
I z mieczem na was wpadną zmarli.

Do walki, ludu, stań i t. d.

Ojczyzny miłość niech nas wiedzie,
Jej sprawie miecz poświęćmy swój.
Wolności, stój jak wódz na przedzie
I wiedż obrońców twych na bój!
I wiedż obrońców twych na bój!
Na głos twój spłynie nam zwycięstwo,
Z wolnością przyjdzie dłonie spleść,
Wtedy twój tryumf, naszą cześć
Wróg uzna, gdy go zmoże męstwto.

Do walki, ludu, stań i t. d.

Gdy ojców ciała grób pochłonie,
My wstąpić winniśmy w ich ślad,
I duch rycerski nas owionie,
I wieść nas będzie w nowy świat.
I wieść nas będzie w nowy świat.
Więc walczyć trzeba i zasłynąć,
Ву się nie wzdrygnął оjса trup,
Gdy syna włożą w jego grób,
На! trzeba zemścić się lub zginąć.

Do walki, ludu, stań i t. d.

Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.


Один из польских вариантов перевода "Марсельезы" Руже де Лиля (1792). См. также "Hymn wojenny Marsylczyków" (перевод Брунона Кичиньского).