Nr. 32.

Hymn wojenny Marsylczyków
(Военный гимн марсельцев)


Przekład Brunona hrabi Kicińskiego

Idźmy Ojczyzny synowie!
Wybiła godzina chwały,
Już tyrani na nas w zmowie.
Już sztandary ich powiały.
Rozpuszczają się zagony,
Słychać wściekłość ich zołnierstwa
Idą z niemi mordy, zdzierstwa,
Idą brać nam dzieci, żony.

Do broni Obywatele!
Stańmy wśród walecznych szyków
Idźmy, niechaj się zaściele
Ziemia trupem najezdników.

Czegoś niewolnicy chcecie,
I ty zdrajców podłych zgrajo?
Czyż ci, których jarzmo gniecie,
Nam dać jarzmo przybywają.
Zniesiemyż tę hańbę wolni!
Klękać przed niewolnikami?
Czyż nie bylibyśmy zdolni
Żyć brząkając kajdanami?

Do broni Obywtele! i t. d.

Jak to? podłe najemniki
Prawaby u nas dawały!
Czyżby przemódz niewolniki
Naszych rycerzy zdołały?
Czyliżbyśmy! о sromoto!
Znowu kark w jarzmo poddali!
Czyliżbyśmy przed despotą,
Jeszcze kolana zginali?

Do broni Obywatele! i t. d.

Zadrżyjcie dusze przedajne,
Od przodków waszych odrodni!
Dziś wasze szpiegostwa tajne,
Biorą karę godną zbrodni.
Wszyscy bowiem żołnierzami,
Gdy padną nasi rycerze,
Tysiące nowych się zbierze.
Gotowych dо walki z wami.

Do broni Obywatele! i t. d.

Miłości ojczystej ziemi!
Kieruj mścicieli żelazem:
Luba swobodo! ty razem
Walcz z obrońcami twojemi!
Niech przyjdzie na głos twój męski,
Zwycięstwo cię kochające,
Niech nas tryumf, swoje klęski,
Widzą wrogi konające.

Do broni Obywatele! i t. d.

Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.


Один из польских вариантов перевода "Марсельезы" Руже де Лиля (1792). См. также "Do broni hej!" (перевод Е. Порембович), там же ноты.