Nr. 36.

Krakowiak
(Краковяк)


Albożmy tо jacy, tacy, tасу, jacy.
Chłopcy Krakowiacy!
Czerwona czapeczka,
Na cal podkóweczka,
Niebeska sukmana,
Dana, moja dana!

Karazyja wyszywana,
Tak ci jakoś haftowana
Pętliczkami, sznureczkami,
Troistemi klapeczkami,
Moja kochaneczka, dokolusieneczka!

Mam i pasik z białej skóry,
Tak i owak wyszywany,
Rzemyczkami przeplatany,
Gwoździczkami wybijany,
Złocistemi sprzążeczkami,
Moja kochaneczka, dokolusieneczka!

I koziczek wyostrzony,
W cudną kaletę włożony,
Przy nim fajka i krzesiwko,
Na te moje przyodziewko -
Kochajże mnie, moja dziewko!
Moja kochaneczka, dokolusieneczka!

I koszulka z hafteczkami,
Z paciorkami, faworkami,
Z obszewkami, z przyramkami,
I buciki wywracane,
Podkóweczki nitowane,
I przy stroju przeszywane,
Z uszeczkami, z przywiązkami,
Moja kochaneczka, dokolusieneczka!

I pieniądze па obsiewki!
Kochajcież mnie moje dziewki,
А która mnie będzie chciała,
То — to wszystko będzie miała:
Rańtuch biały, okolisty,
Gorset czysty i złocisty,
Sznurek koralów stracisty!
Moja kochaneczka, dokolusieneczka!

Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.


На мотив этой песенки поются повстанческие "Kosyniery" Франтишка Ковальского (времен Ноябрьского восстания 1830-1831 гг., там же см. ноты) и "Śpiew chłopców polskich z r. 1863" (времен Январского восстания 1863-1864 гг.).