Nr. 46 а.

Marsz żołnierzy Langiewicza
(Марш солдат Лангевича)


Jak to na wojence ładnie,
Kiedy ułan z konia spadnie.

Koledzy go nie ratują,
Jeszcze końmi go tratują.

Kapitan z pułku wymaże,
Porucznik grzebać rozkaże.

А za jego młode lata
Grają w trąby tra ta ta ta.

A za jego trudy, prace,
Grały mu kule, kartacze;

А za jego trudy, lata,
Dała ognia cała rota.

A już my go pochowali,
Trzy razy mu ognia dali;

«Requiescat» zaśpiewali
I pikiety rozstawiali.

Popamiętają Moskale,
Jak dostali w skórę w Skale!

Wyginęła ich połowa,
Reszta uszła do Staszowa.

Z Staszowa ich wypędziemy,
Aż о Kijów się oprzemy.

A z kijowskiej okolicy
Pójdziem prosto dо stolicy.

Niech pamiętają łajdaki,
Jak dzielnie biją Polaki.

А dla naszej większei chwały,
Wiwat sztab i korpus cały.

А dla naszej większei troski,
Wiwat pułkownik Czachowski.

А dla jego większej sławy
Jego adjutant dziurawy.
Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.


Вариант песни Владислава Тарновского "Jak to na wojence ładnie" - одной из самых популярных песен Январского восстания 1863-1864 гг. Упоминаются полководцы повстанцев генерал Лангевич и полковник Чаховский. Песню можно датировать более точно - это апрель-октябрь 1863 года. Дионисий Чаховский (1810-1863) в полковники был произведен 14 апреля 1863 года, а в октябре того же года стал генералом. И вскоре погиб - 6 ноября пал под Явором Солецким. Солдатам Чаховского мы обязаны появлением одной из наиболее известных польских песен - "Марша Чаховского", ныне бытующего как "Marsz, marsz Polonia", гимна поляков Зарубежья.