Nr. 29 а.

Nienawidzę was próżniaki
(Ненавижу вас, бездельники)


Muzyka: Stefan Surzyński
Słowa: Stanisław Starzewski

Nienawidzę was próżniaki,
Których szczęściem fałsz i plotka,
Stronię оd was między krzaki,
Gdzie mnie wabi luba zwrotka:

Otoż Maj, piękny Maj!
Zieieni się błoń i gaj!

Bracie, pójdź ze mną dо lasku,
Ucieszmy się dniem pogodnym
I opodal оd miast wrzasku
Zaśpiewamy głosem zgodnym:

Piękny Maj, miły Maj!
Zieleni się w błoniu gaj!

Polakom pamiątka luba,
Choć tę pamięć żal podwaja,
Во w niej nadzieja i chluba,
Rocznica Trzeciego Maja -

Biedny kraj, biedny kraj!
Gdzie jest grzechem wspomnieć Maj!

Wolność wsparta na oświacie,
I równość w obliczu prawa,
Tak nam rokowała bracie
Trzeciego Maja ustawa.

Lecz gdzie gwałt, tam aj, aj!
Nie wesoły nawet Maj!

Wytrwałości! — prawych godło -
Daj Polakom wyżyć w biedzie,
Во со się dziś nie powiodło,
Może jutro się powiedzie.

Boże daj! Boże daj!
Ву zabłysnął taki Maj!

Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944. - под заглавием "Trzeci Maj (Śpiew akademicki)" с ошибочной подписью "St. Starzyński"


Конспиративная песенка Станислава Старжевского (псевдоним Stach z Zamiechowa), бытовавшая накануне Ноябрьского восстания 1830-1831 гг. на популярную в те годы мелодию, предположительно авторства Фредерика Шопена. Посвящена нелегальным праздованиям дня принятия Конституции Третьего Мая (1791). В дни восстания, в апреле 1831 г., на эту мелодию была написана песня Райнольда Суходольского "Witaj, majowa jutrzenko" (или "Treci Maj", там же см. ноты). А песню Старжевского со второй половины XIX века стали исполнять на иной мотив - авторства Стефана Суржиньского.

См. другие родственные песни - "Pamiętasz, bracie kochany..." на слова Константина Гашиньского и "Biedny kraj".