Treci Maj Nowy
(Третий Май новый)


Słowa: Konstanty Gaszyński

Pamiętasz bracie kochany,
Gdyśmy zawsze w dni wiosnowe,
Wychodzili na Bieiany
Obchodzić święto Majowe -

Nucąc wraz: Boże daj,
Ву nam lepszy nadszedł Maj.

Ci, którzy nam więzy dali,
Znosząc Majową ustawę,
Jeszcze, srodzy, zabraniali
Święcić drogą Ojców sławę.

Smutno żyć, smutno żyć,
Gdy się trzeba z sercem kryć.

Kto wspominał Polskę kochaną,
Jęczyć musiał długą chwilę —
Weselić się nam kazano
Na matki naszej mogile.

Kraju nasz, kraiu nasz,
Taką tо ty wolność masz?

Wszak nasza czapka czerwona,
Wąs, czamara z pasem drogim,
Naszego rodu znamiona
Znikły przed ukazem srogim.

Wrogu stój, wrogu stój,
Chcesz-że wydrzeć nam i strój?

Gdу tak dręczyli tyrany,
Pamiętasz kochany bracie?
Chodziliśmy na Bielany
Płakać ро wolności stracie —

Nucąc wraz: Boże daj,
Ву nam lepszy nadszedł Maj!

Lecz z nas męstwo nie upada.
Każdy ramię wzniósł gotowe,
I jedna noc Listopada
Wróciła nam dni Majowe.

Przyszedł cas, przyszedł cas,
Który z kajdan rozkuł nas.

Nasza młodzież nie zwalczona -
Zadrżeli przed nią wrogowie,
I znowu czapka czerwona
Zabłysła na wolnych głowie.

Polski wąs, polski strój,
Głos-że wrogu zakaz twój.

A więc bracie mój kochany,
Gdy nadejdą dni wiosnowe,
Znów pójdziemy na Bielany
Obchodzić święto majowe -

Nucąc wraz: Boże daj,
Ву kwitł wiecznie taki Maj!

Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944. Nr. 29 b.


Песня на стихи поэта эпохи Ноябрьского восстания 1830-1831 гг. Константина Гашиньского. Это одна из песен памяти Конституции Третьего мая 1791 г., сложенных на мотив популярной мелодии, предположительно авторства Фредерика Шопена. См. родственные песни: "Witaj, majowa jutrzenko" (или "Treci maj" Райнольда Суходольского, написана в апреле 1831 г., там же ноты); бытовавшую накануне восстания конспиративную "Nienawidzę was próżniaki" Станислава Старжевского (со второй половины XIX века песенка Старжевского исполняется на иной мотив), а также "Biedny kraj".