A-PESNI песенник анархиста-подпольщика

НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЕ ПЕСНИ


НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЕ
ДВИЖЕНИЯГРЕЦИЯ - ΕΛΛΆΔΑ

Древнегреческая тираноборческая поэзия (в русских переводах)
Древнегреческая военно-патриотическая поэзия (в русских переводах)


ИТАЛИЯ - ITALIA

Рисорджименто, кон. 18 в. - 1861, оконч. 1870

Inno di Garibaldi (Olivieri - L. Mercantini)
Garibaldi fu ferito
La Spigolatrice di Sapri (L. Mercantini)


КАТАЛОНИЯ - CATALUNYA

Els Segadors (Tradicional)
Els Segadors (Moderna)
La Marsellesa (I. Iglésies i Pujades)


КАШУБИЯ - KASZËBSKÔ

Marsz Kaszubski (F. Nowowiejski – H. Derdowski)
Zemia rodnô (sł. i muz. J. Trepczyk)


КУРДИСТАН - KURDISTAN

Песни восстаний в Иракском Курдистане 1930-40-х гг. (в русских переводах)


ОКСИТАНИЯ - OCCITÀNIA

Lo Boièr (Lauragès, Alta Provença) mp3-1 mp3-2


ПОЛЬША - POLSKA

Ранние песни
(Wczesne pieśni)


Gaude, mater Polonia (sł. i muz. Wincenty z Kielczy)
Bogurodzica
Modlitwa za Rzecz Pospolitą naszą i za Króla (sł. A. Trzecieski, przekł. Jakub z Lublina)
Idzie żołnierz borem, lasem

Барская конфедерация
(Konfederacja Barska), 1768-1772


Pieśń konfederacka

Первый раздел Польши
(Pierwszy rozbiór Polski), 1772

Hymn do miłości ojczyzny (W. Sowiński - I. Krasicki)

Pochwała wesołości (sł. F. Bohomolec)
Kurdesz (sł. F. Bohomolec)
Pieśń z r. 1792 (sł. Dzierzkowski)

Польские легионы в Италии
(Legiony Polskie we Włoszech), 1797


Mazurek Dąbrowskiego (sł. J. Wybicki)
Śpiew rotmistrza


Nienawidzę was próżniaki (S. Surzyński – S. Starzewski)
Pieśń filaretów (Precz precz od nas smutek wszelki!.., sł. A. E. Odyniec)
Polonez rycerski (K. Kurpiński, J.N. Kamiński)
Śpiew о wolności (sł. Bard nadwiślański)
Toasty (W więzieniu w roku 1826)

Ноябрьское восстание
(Powstanie Listopadowe), 1830-1831

Bartosz Głowacki (sł. W. Pol)
Boże, coś Polskę (anonimowa - A. Feliński, A. Gorecki etc.)
Bywaj dziewczę zdrowe (anonimowa)
Cześć polskiej ziemi, cześć! (S. Surzyński - F. Frankowski)
Dalej bracia do bułata (ludowa - R. Suchodolski)
Do ataku (pieśń z roku 1831)
Do Francuzów (sł. K. Gaszyński)
Dumka na wygnaniu (sł. M. Gosławski)
Dziewczyna i Krakus (sł. F. Kowalski)
Jeszcze jeden mazur dzisiaj (F. Tymulski - Ł. Pomian-Lubieński)
Jeszcze Polska nie zginęła (dn. 4 grudnia 1830, sł. S. Witwicki)
Kosyniery (sł. F. Kowalski)
Krakus
Krakusy (Mazur Dwernickiego po pierwszej bitwie 14 lutego 1831, M. Korotyński – W. Pol)
Maliniak (sł. Fr. Kowalski)
Marsz Legii litewsko-wołyńskiej (sł. F. Kowalski)
Marsz na cześć obrońców Ojczyzny (sł. R. Suchodolski)
Marsz obozowy (Bracia, do bitwy..., A. Słowaczyński - K. Kurpiński)
Marsz wolnych strzelców sandomirskich Małachowskiego (sł. J. Małachowski)
Mazur Pobudki
Mazur Podolski z r. 1830 (sł. M. Gosławski)
Mazur wojenny (sł. A. Słowaczyński)
Mazur z r. 1831
Modlitwa przed bitwą (sł. F. Kowalski, podlug Körnera)
Opuszczenie ojczyzny (sł. W. Pol)
Pieśń legionistów litewsko-wołyńskich (sł. F. Kowalski)
Pieśń starców (sł. F. Kowalski)
Pieśń Ułanów po zwycięstwie pod Wawrem (sł. W. Pol)
Рieśń wygnańców
Polak nie sługa ( K. Kurpiński - J.N. Kamiński)
Polonez Kościuszki (T. Kościuszko - R. Suchodolski)
Polska powstająca (sł. K. Gaszyński)
Pożegnanie W. Ks. Konstantego (sł. J. Maciejowski)
Śpiew burszów polskich
Śpiew z mogiły (F. Chopin - W. Pol)
Tam na błoniu błyszczy kwiecie (W. R. Gallenberg - F. Kowalski)
Tysiąc walecznych (sł. J. Mosen, przekł. J. N. Kamiński)
Warszawianka 1831 (K. Kurpiński - C. F. Delavigne, przekł. K. Sienkiewicz)
Warszawianka (Winszujemy sobie, żeśmy dziś dożyli..., sł. K. Gaszyński)
Wezwanie z r. 1831
Witaj, majowa jutrzenko (sł. R. Suchodolski)


Pieśń więźnia (sł. M. Bodzyński)

Краковское восстание
(Powstanie Krakowskie), 1846


Chorał (J. Nikorowicz - K. Ujejski)


Gdy naród do boju (W. A. Mozart - G. Ehrenberg)
Pieśń czwartego piętra (sł. W. Wolski)
Śpiew towarzyszów (sł. W. Wolski)

Январское восстание
(Powstanie Styczniowe), 1863-1864


Biała chorągiewka (sł. R. Suchodolski)
Do Kampinosu
Jak to na wojence ładnie (sł. i muz. W. Tarnowski)
Marsz, marsz Polonia
Marsz powstańców (sł. W. Wolski)
Marsz strzelców (Hej, strzelcy wraz.., sł. i muz. W. L. Anczyc)
Marsz zuchów (z obozu Czachowskiego)
Marsz żołnierzy Langiewicza
Marsz Żuawów (sł. W. Wolski)
Niechaj Polska zna (A. Bojarski - W. Pol)
Pieśń ułanów z r. 1863
Pieśń z r. 1863 (Chcecie, bym wam zaśpiewał...)
Pieśń z r. 1863 (Od zimy, od Wincentego...)
Pieśń żołnierska z r. 1863
Śpiew chłopców polskich z r. 1863
Śpiew więźniów z cytadeli Warszawskiej z r. 1863
Śpiewka strzelców (sł. W. Wolski)
1864

От Январского восстания до Первой мировой войны
(od Powstania Styczniowedo do pierwszej wojny światowej)

Dalej chłopcy, dalej żywo (Śpiew włościan krakowskich z 1794 r., K. Hofman - ludowe)
Marsz Sokołów (Hej, bracia Sokoły, zanućmy w pochodzie..., sł. L. Benedyktowicz)
Marsz Sokołów (Ospały i gnuśny, zgrzybiały ten świat..., W. Czerwiński - J. Lam)
Rota (F. Nowowiejski - M. Konopnicka)
Straż nad Wartą (sł. W. Bełza)
Straż nad Wisłą (O Wisło wód twych bieg..., sł. S. Szczutowski)
Warszawianka 1905 (sł. W. Święcicki)
Wszystko, co nasze (sł. I. Kozielewski i O. Drohanowska)

Первая мировая война и обретение независимости,
включая войны с РККА и украинскими формированиями
(I wojna światowa i odzyskanie niepodległości,
razem z walkami z Armią Czerwoną i wojskami ukraińskimi), 1914-1920

Ej dziewczyno, ej niebogo (S. Niewiadomski - K. Makuszyński)
Hymn do Bałtyku (F. Nowowejski - S. Rybka)
Jakżem maszerował (A. Wolska - B. Pawłowicz)
Jechał kozak zaporozki
Jedzie na kasztance
Leguny w niebie (sł. i muz. A. Kowalski)
Łączko, łączko
Matczyne ręce (sł. i muz. A. Kowalski)
Nie masz nad leguna
Nie ma to jak sapery
O mój rozmarynie
Piechota (sł. i muz. L. Łuskino)
Pierwsza brygada (sł. T. Biernacki i A. Hałaciński)
Pierwsza kadrowa (sł. T. Ostrowski)
Pieśń Legionistów Polskich
Pobudka dzwoni... (Pieśń strzelców borysławskich, sł. P. Wójcikowski)
Przybyli ułani pod okienko (sł. F. Gwiżdż)
Rozkwitają pąki białych róż (M. Kozar-Słobódski - K. Wroczyński)
Rym, cym, cym
Uli-duli (sł. A. Kowalski)
Ułani, ułani... (sł F. Gwiżdż)
Warczą karabiny
Wojenko, wojenko
W Ołomuńcu
Zmiarł biedaczysko

В запасах есть еще порядка двух сотен польских военных песен 1914-1918 гг. с нотами (Легионы, Польска Организация Войскова, австрийские галицийские полки, Мурманский отряд, 4 Дивизия стрельцов на Кубани, Армия генерала Халлера).

- плакаты

Hej! Kto Polak, na bagnety! (K. Mackiewicz, 1920)

Независимая Польша
(Polska niepodległa), 1920-1939


Marsz lotników (S. Latwis - A. Zasuszanka)
Morze, nasze morze (sł. i muz. A. Kowalski)
Nie było miejsca dla Ciebie (J. Łaś - M. Jeż)
Serce w plecaku (sł. i muz. M. Zieliński)
Więc pijmy wino, szwoleżerowie

Вторая мировая война
(Druga wojna światowa), 1939-1945
- см. здесь / zob. tutaj

После Второй мировой войны
(Po drugiej wojnie światowej)


Marsz Sybiriaków (Cz. Majewski - M. Jonkajtis)

Разное
(Różne)


Blałe orlę (sł. W. Pol)
Biedny kraj
Boże, coś Rosyę
Choć burza huczy wkoło nas (muz. F. Schubert)
Chorągiewka (sł. M. Gosławski)
Chór strzelców (sł. A. Mickiewicz)
Cześć młodzieży polskiej
Cześć przemysłowi (sł. J. Szastecki)
Cztery wiwaty (sł. W. P.)
Dawne czasy (sł. F. A. Kr.)
Do broni hej! (Hymn francuski narodowy, tłum. E. Porębowicz)
Do orła (sł. H. Kunaszowski)
Do Polski (sł. F. Kowalski)
Dziś w Warszawie
Ej pił Kuba do Jakóba
Gdzie dom jest mój
Gwiаzdka (sł. W. Pol)
Hej Mazury, hejże ha!
Hej! nadzjeja jeszcze z nami!
Hulanka (sł. S. Witwicki)
Hymn do pracy (sł. S. Buszczyński)
Hymn wojenny Marsylczyków (prz. B. Kiciński)
Jak dobrze nam
Jak długo w sercu naszym (sł. K. Krumłowski)
Jam Polak znany z niedoli
Kosynier i Skowronek
Krakowiak (Albożmy tо jacy, tacy, tасу, jacy...)
Krakowiak Kościuszki (sł. W. L. Anczyc)
Krzyż za lud (sł. M. Skałkowski)
Litwinka (sł. Cywiński)
Marsz biedaków Warszawskich (sł. W. Wolski)
Marsz Kosiarzy (sł. W. Wolski)
Marsz Mierosławskiego
Marsz wojenny
Marsz za Bug (sł. S. Goszczyński)
Mazur (Chociaż bieda, to hoc, hoc!..)
Mazur (Piękna nasza Polska cała.., sł. W. Pol)
Mazur wolnych strzelców
Mewa
Modlitwa codzienna (Boże Ojcze, sł. Ks. Antoniewicz)
Muszka (Pieśń więźnia)
Myśmy przyszłością narodu
Na Wawel, na Wawel (S. Moniuszko - E. Wasilewski)
Nа Wоłyń
Na wschód
Nie opuszczaj nas! (sł. Ks. Antoniewicz)
Obóz Moskiewski роd Kownem (sł. W. Pol)
Ojcze nasz Polaka
Orzeł biały
Pieśń akademików warszawsich (sł. E. Wasilewski)
Pieśń Filaretów (Uzyjmy dziś żywota..., sł. A Mickiewicz)
Pieśń Katorżników (sł. A. Mickiewicz)
Pieśń kowala (sł. S. Starzyński)
Pieśń lirnika (sł. W. L. Anczyc, Jadwiga z Strokowa, Wincenty Motas z Grzębowa)
Pieśń ludu z r. 1794
Pieśń ma była już w grobie (sł. A. Mickiewicz)
Pieśń młodej wiary (sł. M. Romanowski)
Рieśń młodzieży (sł. A. Borucki)
Pieśń młodzieży polskiej uniwersytetów moskiewskich (sł. Rapperswyl)
Pieśń obozowa
Рieśń Polaków w Ameryce
Pieśń roboty (sł. J. G.)
Pieśń Rykowa
Pieśń tułacza (sł. J. Słowacki)
Pieśń uczniów na Litwie
Pieśń wojenna (Niemasz bracie nic na świecie...)
Pieśń żołnierza (sł. A. Mickiewicz)
Pije Kuba
Piosnka kosynierów
Piosnka ułana
Piosnka z wygnania (sł. J. Czeczot)
Płonie ognisko (sł. i muz. J. Braun)
Pobudka (sł. K. Dłużewski ?)
Pobudka krakusów (sł. W. L. Anczyc)
Pocieszenie
Polak bez ręki
Polka (Ładna Francuzka, dowcipna i żywa...)
Роlkа (Pójdę za mąż, pójdę może...)
Polka (Przestań przedemną łzy ronić..., sł. A. Gorecki)
Pożegnanie
Rocznica powstania (sł. W. Pol)
Rozłączenie (sł. A. Bielowski)
Serdeczna Matko
Śpiew bojowy (sł. S. Witwicki)
Śpiew Krakusów
Śpiew ułanów 2-go pułku (sł. J. P. Teimajer)
Śpiew Wołyniaków
Śpiew z роd Karpat
Stаś
Straż nad Wisłą (O śwęity kraju nasz...)
Świat teraźniejszy
Święty Boże
Treci Maj nowy (Pamiętasz bracie kochany..., sł. K. Gaszyński)
Tułacz
Ułan
Ułan litewski
Wezwanie do boju (Śpiew litewski)
Wędrówka
Węzień sybirski (sł. T. L.)
Wspomnienie о Polsce! (sł. K. Gaszyński)
Wy dо boju pospieszacie
Za Niemen
Z opery “Stary Wódz” (prz. z Hołteia)
Z tej tu strony Wisły


СИЛЕЗИЯ - ŚLĄSK-SLEZSKO-SCHLESIEN

Pieśń Śląlska
Pieśń Ślązaków (sł. Br. Koraszewski)
Piosnka Ślązaków (sł. Br. Koraszewski)
Śląski hymn narodowy
Śląsk moja Ojczyzna (sł. Ks. Przyniczyński)
Walcz, Śląski ludu! (sł. L. Szamot)
W górę serca! (sł. robotnik Michał od Bytomia)


СИОНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ - צִיּוֹנוּת

Атиква (в русской транскрипции)


ТИРОЛЬ - TIROL-TIROLO

Zu Mantua in Banden (L. Knebelsberger - J. Mosen)


dzanni@gmail.com