Nr. 3. b.

Serdeczna Matko
(Матерь сердечная)


Serdeczna Matko, opiekunko ludzi,
Niech Cię płacz sierót dо litości wzbudzi,
Do Ciebie dzieci wygnane wołamy,
Zmiłuj się zmiłuj, niech się nie tułamy.

Ciebie Maryo, błagamy ze łzami,
Królowo Polska, przyczyń się za nami!

Do kogoż wzdychać mamy nędzne dziatki,
Tylko do Ciebie ukochanej Matki,
U której serce otwarte każdemu,
А osobltwie nędzą strapionemu.

Ciebie Maryo i t. d.

Zasłużyliśmy, to prawda, przez złości,
Ву nas Bóg karał rózgą surowości.
Lecz kiedy Ojciec rozgniewany siecze,
Szczęśliwy, kto się dо Matki uciecze.

Ciebie Maryo i t. d.

Ту masz po Sobie i Oica i Syna,
Za czem Gо Тwoja przejedna przyczyna,
Pokazawszy Mu piersi i wnętrzności,
Łatwo go skłonisz Pani dо litości.

Ciebie Maryo i t. d.

Dla Twego serca wszystko Bóg uczyni,
Daruje płagi, choć człowiek przewini.
Jak Cie cna Matko nie kochać serdecznie.
Gdy się skryć możem pod Twój płaszcz bezpiecznie.

Ciebie Maryo i t. d.

Ratujże tedy, Matko ukochana,
Zagnieuanego, gdy obaczysz Pana.
Mieczem przebite pokazuj mu serce,
Gdy Gо do krzyża przybili mordercy.

Ciebie Maryo i t. d.

Dla tych boleści, któreś wycierpiała,
Kiedyś роd krzyżem Syna Twego stała,
Bóg nam daruje, byśmy nie cierpieli,
Cośmy wytrzymać za złość naszą mieli.

Ciebie Maryo i t. d.

А gdy ujdziemy jak gniewu, tak chłosty,
Pokaż nam Matko tor do nieba prosty,
Byśmy to serce, z którego opieki
Dotąd żyjemy, kochali na wleki.

Ciebie Maryo, błagamy ze łzami,
Królowo Polska, przyczyń się za nami!

Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.


Песнь во славу Девы Марии, с середины XIX столетия исполняется на анонимную мелодию более раннего песнопения, также посвященного Деве Марии, "Bądź pozdrowiona Panienko Maryjo" (XVIII век). На ту же мелодию поется известный гимн "Boże, coś Polskę" (там же см. ноты).


Песни на мотив "Boże, coś Polskę" (он же "Bądź pozdrowiona Panienko Maryjo"):

Boże, coś Polskę #
Boże, coś Rosyę
Serdeczna Matko
Śląsk moja Ojczyzna
Śląski hymn narodowy