Nr. 3. c.

Śląsk moja Ojczyzna
(Силезия - моя Отчизна)


Słowa: Ks. Przyniczyński

Znasz ty tę ziemię, со z swych kruszców słynie:
Gdzie marny kruszec w obcych rękach płynie,
Gdzie ludek w sercu swój klejnot ukrywa,
Ву poń nie sięgła żadna ręka chciwa,

Tam, gdzie w tej ziemi skarb jest nieprzebrany,
Tam ma Ojczyzna, tam mój Śląsk kochany!

Gdzie bystra Odrа toczy swоjе wody.
Gdzie schludne domki, wesołe zagrody,
Wśród ciemnych lasów i łanów złocistych,
W dolinach i też po górach skalistych;

Tam, gdzie w tej ziemi i t. d.

Gdzie w lasach dziki i łanie bujają,
Gdzie się ро polach pieśni rozlegają,
W drogjm po ojcu języku śpiewane,
Gdzie ryby w wodach, w lasach grzyby siane,

Gdzie to w tej ziemi skarb jest nieprzebrany,
Tam ma Ojczyzna, tam mój Śląsk kochany!

I gdzie z kominów niebotycznych chmury,
А młoty w kruszec, jakby taran w mury,
Z trzaskiem ogronmym stale uderzają,
Dymy się wiją, płomienie buchają;

I gdzie w tej ziemi i t. d.

Śląsku, Ojczyzno, kraju ulubjony,
Od cudzoziemskiej chciwości wzgardzony,
Wzgardę miłością niweczą Twe syny,
Kochają Ciebie nad inne krainy;

Boć tu w tej ziemi skarb jest nieprzebrany,
To ma Ojczyzna, to mój Śląsk kochany!

Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.


Поется на мелодию гимна "Boże, coś Polskę" (там же см. ноты), которая, в свою очередь, заимствована у религиозной песни XVIII века о Деве Марии "Bądź pozdrowiona Panienko Maryjo". Автор этой мелодии неизвестен.

Историческая область Силезия (польск. Śląsk), которая первоначально (с X века) принадлежала Польше, с XIV века меняла разных хозяев. На момент обретения Польшей независимости в 1918 году (спустя более чем два века ее отсутствия на карте Европы как самостоятельного государства) основная территория Силезии находилась во власти Пруссии. В 1919 ее разделили на провинции Верхнюю и Нижнюю Силезии. Население провинций было смешанным. Поляки Верхней Силезии трижды - в 1919, 1920 и 1921 гг. поднимали восстание за освобождение от прусской власти. В итоге в 1922 году Совет Лиги наций передал треть территории мятежной Верхней Силезии Польше. В 1945 году на Потсдамской конференции, когда страны-победители кроили заново карту Европы, Верхняя и Нижняя Силезия полностью отданы Польше - как "компенсация" за то, что СССР оставил у себя Западную Украину и Западную Белоруссию.

Как следует из текста, Силезия на момент написания песни находится в чужих (т. е. не в польских) руках. Иначе говоря, написана до передачи части Силезии Польше в 1922 году.


Песни на мотив "Boże, coś Polskę" (он же "Bądź pozdrowiona Panienko Maryjo"):

Boże, coś Polskę #
Boże, coś Rosyę
Serdeczna Matko
Śląsk moja Ojczyzna
Śląski hymn narodowy