Nr. 3. d.

Śląski hymn narodowy
(Силезский национальный гимн)


Воżе, со lud nasz przez tak długie wieki
Trzymasz pod jarzmern obcego naroda,
Zlituj się zlituj, udziel nam opieki.
Ву polskość nasza nie zginęła z młodu.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie,
Z роd jarzma Niemców, wybawże nas Panie!

Ty, Panie, widzisz, jak nas prześladują,
Jak nami gardza, nami tubylcami:
Błagania, prośby, nic nam nie skutkują,
więc Ty, Panie, miej litość nad nami.

Przed Twe ołtarze i t. d.

Воżе najświętszy, оd którego woli
lstnienie świata calego zależy,
Wyrwij lud śląski z niemieckiej niewli,
Wspieraj szlachetne zamiary młodzieży.

Przed Twe ołtarze i t. d.

Воżе, którego ramię sprawiedliwe
Żelazna berła władców świata kruszy,
Skarć srogich Niemców zamiary szkodliwe
Obudź nadzieje w śląskiej naszej duszy.

Przed Twe ołtarze i t. d.

Niedawnoś wolność zabrał z Polskiej ziemi,
Więc miej choć litość nad śląską krainą
Gdy już Polacy mają być zgnębieni,
Niechaj przynajmniej od Niemców nie zginą.

Przed Twe ołtarze i t. d.

Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.


Силезская версия гимна "Boże, coś Polskę" (там же см. ноты), сложенного не позднее Январского восстания 1830-1831 гг. из текстов двух более ранних гимнов: "Pieśń narodowa za pomyślność Króla" (sł. A. Feliński, muz. J. N. Kaszewski, 1816) i "Hymn do Boga о zachowaniu wolności" (sł. A. Gorecki, muz. K. Kurpiński, 1817), - и исполняемого на анонимную мелодию религиозного песнопения XVIII века "Bądź pozdrowiona Panienko Maryjo".

Историческая область Силезия (польск. Śląsk), которая первоначально (с X века) принадлежала Польше, с XIV века меняла разных хозяев. На момент обретения Польшей независимости в 1918 году (спустя более чем два века ее отсутствия на карте Европы как самостоятельного государства) основная территория Силезии находилась во власти Пруссии. В 1919 ее разделили на провинции Верхнюю и Нижнюю Силезии. Население провинций было смешанным. Поляки Верхней Силезии трижды - в 1919, 1920 и 1921 гг. поднимали восстание за освобождение от прусской власти. В итоге в 1922 году Совет Лиги наций передал треть территории мятежной Верхней Силезии Польше. В 1945 году на Потсдамской конференции, когда страны-победители кроили заново карту Европы, Верхняя и Нижняя Силезия полностью отданы Польше - как "компенсация" за то, что СССР оставил у себя Западную Украину и Западную Белоруссию.

Как следует из текста, Силезия на момент написания песни находится в чужих (т. е. не в польских) руках.


Песни на мотив "Boże, coś Polskę" (он же "Bądź pozdrowiona Panienko Maryjo"):

Boże, coś Polskę #
Boże, coś Rosyę
Serdeczna Matko
Śląsk moja Ojczyzna
Śląski hymn narodowy