Nr. 21 c.

Pieśń Śląlska
(Силезская песнь)


Czmuż ciągle w karczmie siedzieć?
Nad kieliszkiem głowę biedzić?
Zaśpiewajmy,
Pożegnajmy
Starych Piastów gród.

Неj, hej, ramię do ramienia,
Niech po rosie zabrzmią pienia,
Spoczniem w gaju
Przy ruczaju,
Nad kryształem wód.

Niechaj gnuśnik bruki zbija
Dalej, póki wiosna sprzyja
I sił staje,
W pola, w gaje
I w cienisty las!

Miłe ptaki, kwiaty, zioła
W słońcu kąpią się dokoła;
Dalej gońce!
Nam też słońce
Świeci w miły czas.

Ciepłym wiewem wiosna wionie,
Wietrzyk nam ochłodzi skronie,
Brzmijcie pienia,
Dziękczynienia,
Во łaskawy Bóg.

On nam kwiat роd nogi ściele,
Daje radość i wesele,
Oby chwała
Jemu brzmiała
Jako winny dług.

Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.


На мотив "Pieśń filaretów". См. также близкую "Wezwanie do boju (Śpiew litewski)".