Nr. 21 b.

Wezwanie do boju
(Śpiew litewski)
Призыв к бою
(Литовская песнь)

Dosyć bracia w kącie śiedzieć,
Nic nie słyszeć, nic nie wiedzjeć,
Zaśpiewajmy, pożegnajmy
<...>

Dalej bracia krokiem śmiałym
Łączmy Pogoń z Orłem białym,
А przed niemi, z polskiej ziemi
Pierzchnie podły ród.

Spiesz więc Giedymina plemię
Oswobodzić przodków ziemię,
Bij Moskala, poganina,
Во dziś z nami Bóg!

А za klęski nam zadane,
Przypomnijmy mu Oszmianę.
Biednych matek, drobnych dziatek
Przelewaną krew.

Już mu Wisła nie hołduje.
Już mu Niemen grób gotuje,
Reszta zginie w Bystrej Dźwinie,
Gdzie brzmi Litwy śpice.

Niechaj gnuśny bruki zbija,
Cukry zjada, poncze spija,
Jemu wzgarda, nam stal twarda
I marsowy znój.

Żegnaj mi Litwinko miła,
Dla mnie wieniec lub mogiła,
Gdy nie wróci, nie zasmuci
Narzeczony twój.

Hejże ramię do ramienia,
Hejże strzemię dо strzemienia,
W imię Boga zwalczym wroga
Odbierzem kraj swój.

Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.


На мотив "Pieśń filaretów". Одна строчка в сборнике пропущена. В родственной песне "Pieśń Śląlska" на этом месте стоит строка "Starych Piastów gród".