Nr. 10 b.

Mazur Pobudki
(Мазурка побудки)


Dalej bracia do oręża,
Kto Polak, kto żyje.
Odważny zawsze zwycięża,
Mężny zawsze bije.

Marsz, marsz z żelazem
W kim serce, w kim męstwo.
Przysięgnijmy wszyscy razem,
Śmierć albo zwycięstwo.

Lecha syny, jak Spartanie,
Wrogów swych nie liczą,
Rota wolnych zbić jest w stanie,
Zgraję najezdniczą.

Marsz, marsz i t.d.

Walczyć chcą starzy i młodzi.
Drżą nieprzyjaciele.
Mąż waleczny nam dowodzi,
Dwernicki na czele.

Marsz, marsz i t.d.

Wznowimy w bojowym szyku
Granicę Sarmatów,
Brzeg Dniepru, Odry, Bałtyku
I szczyty Karpatów.

Marsz, marsz i t.d.

Litwę, Wołyń i Podole
Wyniszcza morderca.
Spieszmy znieść braci niewolę,
Złączyć pierś i serca.

Marsz, marsz i t.d.

Dalej żywo, dalej za broń,
Gedymina syny,
Ostrzyć szable, siadać na koń,
Z nami ро wawrzyny.

Marsz, marsz i t.d.

Niech Orzeł biały z Pogonią
Odnawia przymierze,
Polak z Litwinem, dłoń z dłonią,
Niech się łączy szczerze.

Marsz, marsz i t.d.

Nie pójdziemy na podboie
Cudzych państw i murów,
Ale spieszmy odbić swoje
Z drapieżnych pazurów.

Marsz, marsz i t.d.

Spieszmy znieść zaborów ślady.
Zniszczyć dziczy hordy,
Skarać podstępy i zdrady,
Pomścić krew i mordy.

Marsz, marsz i t.d.

Zwycięskie znaki odnowi
Szczerbiec Bolesława,
Król Polski Moskwie zapowie
Batorego prawa.

Marsz, marsz i t.d.

Bądźcie zdrowe, myślcie о nas,
Wy polskie Spartanki,
Z końcem walki wrócim do was
Po serca i wianki.

Marsz, marsz i t.d.

Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.


Песня Ноябрьского восстания 1830-1831 гг. (powstanie listopadowe, 29.11.1830 - 21.10.1831) на основе "Мазурки Домбровского" (1897). Первая строчка перекликается с песней Райнольда Суходольского того же периода "Dalej bracia do bułata".

Упоминается генерал Юзеф Дверницкий (Józef Dwernicki, 1779-1857), командующий кавалерией повстанцев. Его корпус первым дал бой русским войскам (под Сточком 14 февраля 1831 г.) и это сражение выиграл, захватив русскую артиллерию, о чем сложена песня "Krakusy" на слова Винсента Поля. В прошлом Дверницкий - участник наполеоновских походов, был во всех крупнейших сражениях Великой Армии. После поражения Наполеона вернулся в чине полковника со своим полком легкой кавалерии домой, на территорию новообразованного Королевства польского в составе Российской империи. Получил под командование полк уланов и по просьбе великого князя Константина разработал устав польской кавалерии. Далее впал в немилость, а полк попал в разряд политически неблагонадежных. Когда в честь коронации Николая I на армию спустилась волна повышений, Дверницкий получил бригаду конных стрелков, генеральский чин и разработал устав российской кавалерии, который действовал еще в годы Крымской войны 1853-56 гг. В дни восстания корпус успешно сражался и в начале апреля 1831 г. переправился через Буг на Волынь в надежде поднять там восстания. Волынь не восстала. Корпус увяз в боях. 27 апреля Дверницкий принял решение пересечь границу Австрии, где корпус сложил оружие, хотя восстание в Польше еще продолжалось. Далее Дверницкий - в эмиграции в Париже и Лондоне. С 1848 - в Галиции, где и скончался.

Генерал Юзеф Дверницкий (1779-1857)