Nr. 20 b.

Warszawianka
(Варшавянка)


Słowa: Konstanty Gaszyński

Winszujemy sobie, żeśmy dziś dożyli
Długo czekanej wybawienia chwili;
W gruzach Ojczyzny święta iskra żyła:
Młodzież ją polska w płomieniu roznieciła.

Żywmy ten płomień każdy w swojem łonie.
Niechaj blask jego cały kraj owionie:
Spieszmy do broni wspólnej matki dzieci!
Gwiazda wolności za hasło nam świeci.

Wieki zhańbienia, intryg i niezgody,
Zatarło jedno westchnienie swobody,
А orzeł biały budząc się z uśpienia -
Roztoczył skrzydła jak tęczę zbawienia.

Droga Ojczyzna powstaje z mogiły,
Świętej wolności hymny ją zbudziły,
Znikły kajdany razem z jej żałobą.
Dwugłowy orzeł powłókł je za sobą.

Z zwiędłego szczepu nowy szczep wykwita,
Niech gо Europa z zapałem powita!
Może on kiedyś, gdy nabierze mocy,
Zasłoni plon jej оd wichrów północy.

Jarzmionym braciom Polak rękę роdа.
А gdy w ich dłoniach zakwitnie swoboda,
Wspólnemi siły będziemy szukali
Żelaznych słupów przy Dnieprze i Sali.

Walecznych ojców nieodrodne syny
Zaszczepią nowe laury i wаwrzyny,
Wskazując światu, że nie zapomnieli,
Ześmy Gzarnieckich i Kościuszków mieli.

Те czasy świetne pamiętają oni,
Gdy Moskwa drżała na szczęk naszej broni.
Żółkiewski szerząc Polski panowanie,
Prowadził carów przy zwycięztw rydwanie.

O! i tych czasów z pamięci nie zmażą,
Gdy nas niewola otaczała strażą;
Kiedy łzy nasze w utajeniu biegły,
Ву ich przedajne oczy nie dostrzegły.

Таk to łez cichych nieprzełomna siła
Piorunny owoc zemsty wykarmiła,
Bo zbiór krzywd naszych głosem Archanioła
O zmycie hańby na Polaków woła.

Wołają zemsty gwałcone przysięgi,
Przedajnym iudziom rozdawane wstęgi!
Wołają zemsty rodacy więzieni
Za święty zapał najczystszych płomieni.

Więc bracia jedność, zaufanie, zgoda -
Niech ziomek ziomkom bratnią rękę poda.
Nie zginiem groźni spólnemi siłami,
Bóg — święta sprawa — i Chłopicki z nami!

Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i narodowe. Zebrał Francisek Barański. New York, N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.


Песня Ноябрьского восстания 1830-1831 гг. Ноты - см. "Śpiew о wolności".

Константин Гашиньский (Konstanty Gaszyński, 1809-1866) - поэт, прозаик и публицист, участник Ноябрьского восстания (powstanie listopadowe, 29.11.1830 - 21.10.1831); эмигрировал в Бельгию, затем во Францию.

Более известна другая "Варшавянка" этого же восстания - "Варшавянка 1831 года" Кароля Курпиньского на слова Казимира Делавиня в переводе Кароля Сенкевича. В России же из всех "Варшавянок" популярность получила революционная "Варшавянка 1905 года" Вацлава Свенцицкого (рус. текст Глеба Кржижановского).