(midi1) (midi2) fr; engl, deutch, it, esp, cat, port, pl, рус, bel, esper

La Internacio
(Интернационал)


Levig’u, proletar’de l’ tero,
levig’u, sklavoj de malsat’!
La Vero tondras en kratero,
sekvos finofara bat’!
La paseon plene ni forvišos,
amasoj, maršu, kresku ni!
La mond en fundament’ sang’ig’os,
ne nul’, sed c’io estu ni!

Por batal’, por la lasta
unuig’u nia front’!
Internacia estos
la tuta homa mond’!

Ne estas super ni defenso,
nek reg’, nek Dio, nek patron’,
Kreantoj, ni nin savu mem do,
luktu por la komuna bon’!
La rabaj’on preni de l’ rabisto,
spiriton savi de l’ karcer’,
ni blovu fajron kun persisto,
kaj batu ni, dum ardas fer’!

Ni, laboristoj, ni, kampuloj,
partio granda de la labor’!
Al ni la ter’ lau justreguloj,
parazit’ sin portu for!
Ja grasigos multajn nia karno,
sed malaperos c’e l’auror’,
la korva kaj vultura svarmo,
eterne brilos suna glor’!


Версия "Интернационала" на эсперанто.